Links
Comment on page

Hướng dẫn học thử

Để đem đến chất lượng đào tạo, và tạo điều kiện cho học viên học thử tại Sao Kim Academy nắm bắt chất lượng giảng dạy.
Bạn làm theo bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm khóa học

Bước 2: Click vào "HỌC THỬ NGAY"

Học viên có thể học thử trước khi đăng ký học chính thức
Học thử trước là cách tốt để tìm hiểu phong cách giảng dạy, chất lượng bài giảng cũng như mức độ phù hợp

Bước 3: Học thử

Sau khi click vào "HỌC THỬ NGAY" bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết video bài giảng
Trang chi tiết video bài giảng cho phép học thử
Trong 1 khóa học có thể có nhiều video học thử để bạn tìm hiểu kỹ về khóa học trước khi đăng ký.