Chứng nhận hoàn thành khóa học

Các thông tin về chứng nhận khóa học và cách nhận chứng nhận khóa học tại Sao Kim Academy

Sau khi học xong khóa học tại Sao Kim Academy học viên có thể nhận chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chứng nhận hoàn thành khóa học là minh chứng rõ ràng hiện hữu chứng minh các kỹ năng nổi bật bạn đã học, tự tin hơn trên con đường chinh phục nhà tuyển dụng, tham gia vào quá trình làm việc.

Tham gia khóa học và nhận chứng chỉ chính là việc đầu tư phát triển bản thân bền vững nâng cao năng lực, nắm bắt tốt các cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thật tuyệt vời khi những cố gắng, nỗ lực của bạn được công nhận. Bạn có thể chia sẻ những kiến thức đã học với bạn bè!

1. Làm sao để tôi sở hữu chứng nhận hoàn thành?

Sau khi hoàn thành khóa học 100% và hoàn thành bài trắc nghiệm cuối khoá (nếu có), bạn ấn vào mục Tải về chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chứng nhận sử dụng tên đầy đủ của bạn (khi đăng ký) do đó lúc đăng ký có sai sót thì hãy vào phần Tài khoản > Edit Profile > Edit Account Details > Và chỉnh sửa lại tên cho đúng để đảm bảo xuất chứng nhận đúng tên.

VD: Tên đầy đủ là Nguyễn Văn A thì chỉnh sửa như sau

Trường First name điền "Nguyễn Văn"

Trường Last name điền "A"

2. Nhận chứng nhận hoàn thành có mất phí gì không?

Bạn có thể tải trực tiếp chứng nhận hoàn thành khóa học trên website Sao Kim Academy về và hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Bạn có thể dễ dàng dùng bản chứng nhận PDF gửi cho nhà tuyển dụng hay hoàn thành CV cá nhân.

3. Mẫu chứng nhận

Lưu ý: Chứng nhận hoàn thành khóa học tại Sao Kim Academy không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp và không có giá trị như một chứng chỉ chính thức.

Last updated