Links
Comment on page

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và kích hoạt khoá học

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt website: Google Chrome, Cốc Cốc, Safari và truy cập trang https://academy.saokim.com.vn/ nhấn ĐĂNG KÝ
Click Đăng ký trên Trang chủ
Chọn tab Tạo tài khoản và Đăng ký thông tin tài khoản
Bước 2: Điền thông tin đăng ký bao gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại và mật khẩu (mật khẩu bạn tự đặt lớn hơn hoặc bằng 6 ký tự)
Lưu ý: Nếu đã có tài khoản bạn ấn ĐĂNG NHẬP hoặc ấn LOG IN
Bước 3: Nhận email và vào bằng đường link đã gửi trong email. Điền email và mật khẩu tài khoản bạn đã đăng ký, sau đó kích hoạt theo hướng dẫn đã được gửi qua email
Bước 4: Kích hoạt khoá học và chọn khoá học bạn mong muốn
Vào khóa học đã thanh toán
Chọn bài học
Bắt đầu học
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Mã kích hoạt thì chỉ cần kích hoạt 1 lần, lần vào học sau hay học trên thiết bị khác bạn chỉ cần vào trang đăng nhập và vào học
Duy trì đăng nhập cho các buổi học tiếp theo