Links
Comment on page

Chính sách chiết khấu

Với hình thức học theo team, đăng ký càng nhiều càng nhận được ưu đãi cao
STT
% Chiết khấu
Áp dụng cho
1
10% - 20%
Sử dụng coupon khách hàng lẻ tùy từng chiến dịch
2
30%
Từ 2-5 slot
3
40%
Từ 6-10 slot
4
45%
Từ 20-50 slot
5
50%
Từ slot thứ 50+ (tương ứng với doanh nghiệp mua SLL)
Học Càng Nhiều - Ưu đãi càng lớn!
Đăng ký ngay tại: academy.saokim.com.vn