Chính sách chiết khấu

Với hình thức học theo team, đăng ký càng nhiều càng nhận được ưu đãi cao

STT

% Chiết khấu

Áp dụng cho

1

10% - 20%

Sử dụng coupon khách hàng lẻ tùy từng chiến dịch

2

30%

Từ 2-5 slot

3

40%

Từ 6-10 slot

4

45%

Từ 20-50 slot

5

50%

Từ slot thứ 50+ (tương ứng với doanh nghiệp mua SLL)

Học Càng Nhiều - Ưu đãi càng lớn!

Đăng ký ngay tại: academy.saokim.com.vn

Last updated