Hướng dẫn học theo Team

Dù là Team Công ty, Team Agency hay Team Sinh viên, Sao Kim Academy có thư viện học tập và khóa học chuyên sâu về Thương hiệu, Truyền thông và Quản trị đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để tạo team để cùng học tập, đầu tiên bạn cần tạo tài khoản trên Sao Kim Academy, đăng nhập và sau đó:

  • Bước 1: Tạo Team và mời thành viên tham gia

  • Bước 2: Đăng ký khoá học theo số lượng tương ứng người cần học

  • Bước 3: Thanh toán

  • Bước 4: Cấp quyền cho thành viên hoặc gỡ quyền khi nhân viên thôi việc

Đăng ký càng nhiều, mức ưu đãi càng lớn.

Bạn hoàn toàn chủ động số lượng người học theo team theo phòng ban hoặc chuyên môn.

Last updated