Hướng dẫn đăng nhập vào học

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản và vào học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Sau khi đã tạo tài khoản và đăng ký (kích hoạt) khóa học thành công bạn có thể đăng nhập vào bằng tài khoản vừa tạo.

Nếu bạn quên mật khẩu thì có thể click vào Quên mật khẩu để tiến hành lấy lại mật khẩu

Bước 2: Chọn khóa học

Trong danh sách khóa học, chọn khóa học bạn đã đăng ký và click vào để học tiếp.

Nếu chưa có học nào thì hãy tiến hành Đăng ký khóa học trước

Bên trong chi tiết khóa học có các mục:

  • Tổng quan: giới thiệu về khóa học

  • Bài học: danh sách các bài học, bạn chọn bài học bất kỳ mà bạn muốn học. Trong bài học có phần tải tài liệu học tập kèm theo (nếu có)

Hoàn thành từng bài học theo lộ trình là cách tốt nhất để nắm bắt kiến thức bài bản, vững chắc

Lưu ý: Sau khi học xong, hãy nhấn "Hoàn tất" để đánh dấu bạn đã học xong bài học

Last updated